My skills

80%

Work, Excel, PowerPoint

MS Office

– Word: Thành thạo trong soạn thảo văn bản, sử dụng tốt các công cụ trong phần mềm.

– Excel: Thành thạo trong sử dụng bảng tính. Đã xây dựng Database nghiên cứu độ ổn định cho toàn bộ sản phẩm – phục vụ nàh máy EU-GMP.

– Powerpoint: Thành thạo trong chuẩn bị các bài thuyết trình, có khả năng điều chỉnh hiệu ứng của slide.

70%

Photoshop, After Effect

Photo Video

– Là một Photographer: chuyên chụp ảnh dạo.

– Photoshop: Có khả năng chỉnh sửa hình ảnh, tài liệu, thiết kế các poster & banner mẫu quảng cáo.

– Coreldraw: Thiết kế, chỉnh sửa nhãn thuốc, tài liệu in ấn.

– Proshow, After effect, Premiere: Làm các video giới thiệu, tóm tắt.

– Lightroom: Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

60%

WordPress, SEO

Website Design

– Design Website (wordpress): Đã thiết kế được các website quảng cáo, thông tin, blog. Design website và SEO nội dung của web site: www.thangtv.net và –www.huongsenphuquoc.com

– Tự hiểu các kỹ năng về SEO từ khóa, Facebook ads and google ads…

– Xây dựng hệ thống Marketing online: Website, Facebook, Youtube

75%

Tham gia CLB NewVision

Giao Tiếp

– Tham gia hoạt động trong câu lặc bộ New Vision: Clb về kỹ năng mề:

> Kỹ năng thuyết trình

> Kỹ năng làm việc nhóm

> Lên kế hoạch

> Tổ chức sự kiện

65%

Thinking

Tổng hợp và Giải quyết vấn đề

– Khả năng tổng hợp, giải quyết vấn đề: Có khả năng tìm kiếm tài liệu online và offline, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và đưa ra các ý kiến cho các vấn đề.

75%

4.0 Industry

Kỹ năng thời 4.0

Kỹ năng thời 4.0: Có khả năng và yêu thích việc tự học, giải quyết các vấn đề phức tạp, đặt mục tiêu và thực hiện mục tiêu, tư duy cởi mở và học tập ngoài nhà trường