MY PROJECTS

My Medicines

– Thuốc tiêm truyền Tinidazole 500mg, thuốc tiêm fentanyl

– Gói bột uống Acetylcysteine 100mg/ 200mg và 600mg

– Viên nén bao phim Deferiprone 500mg, viên nén bao phim Tinidazole 500mg

– Viên nén Pharbacol, Parazacol

– Thuốc bột pha hỗn dịch Fabafixim

– Viên nang Lansoprazol 15mg và 30mg, viên nang Acetylcystein 200mg

– Viên nén bao tan trong ruột Pantoprazol 20mg và 40mg

– Viên nén phân tán Cefdinir 250mg

– Viên nén sủi bọ Acetylcystein 200mg

– Thuốc bột pha hỗn dịch Cefdinir 250mg

– Thuốc tiêm Fentanyl 2ml và 10ml

……

Rất nhiều dạng bào chế đang được nghiên cứu: Viên nén, viên nén bao, viên nén bao tan trong ruột, viên nén phân tán, viên sủi bọt, viên nang cứng, thuốc bột uống, thuốc bột pha hỗn dịch, thuốc bột sủi bọt, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc xịt mũi/ nhỏ mũi.

My Websites

2017: www.thangtv.net

2018: www.huongsenphuquoc.com

Photo and Clip

Poster, Banner, Logo, hộp sản phẩm, ảnh sản phẩm và video/ clip

EU-GMP Factory

– SOPs  cho nghiên cứu độ ổn định.

– SOPs cho Chuyển giao kỹ thuật.

Pharma-labs-logo-ngang-2
my website
Website
FB Pharma Labs
FacebookPage

Youtube Channel